Dra.Ariestiawaty

Nama Lengkap                 :  Dra.Ariestiawaty

Nama Panggilan               : Umi Neneng

Tempat, Tgl Lahir             : Jakarta 20 Agustus 1969

Alamat Rumah                  : Jl. Poncol Jaya X No.12 Rt.014/04 Kuningan Barat Jakarta Selatan

Nama Suami                      : Drs.Syahrul Kamal

Nama Anak Kandung       : 1. Maulida Akmala
                                               2. Miskah Elthafia
                                               3. Izzatul umniyyah
                                               4. Azra Umayya

Nomor HP\Telp. Rmh    : 0857-73730973

Jabatan Fungsional         : Guru Kelas

Pendidik Mapel                : Mata Pelajaran Umum (IPA,IPS,B.Indonesia,PKN)

Jabatan Struktural          : Wali Kelas III

Kata-kata Nasihat           : Yang terpenting bukanlah masalah apa yang menimpa,akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara menghadapi masalah itu dengan benar dan sabar.